ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА

2-ро
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
„АРХИТЕКТУРА“

ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВА

АКУСТИЧНА КОНЦЕРТНА ЗАЛА

В СОФИЯ

ПОД ПАТРОНАЖА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РУМЕН РАДЕВ

09:00Регистрация/Кафе пауза

09:30 – 10:15Първи панел: „Нищо по-малко от величествена, нищо по-малко от великолепна“

Въведение в проекта, обяснение на нуждата и заданието от музикалната общност получено през 2019 г. след проведена среща-дискусия в Зала България.

Водещи: Александър Димитров – председател фондация „БОГАРИЯ“,

Найден Тодоров – главен Диригент на Софийска Филхармония, 

Станислав Почекански – председател на Съюза на българските музикални и танцови дейци

10:15 – 10:30Презентация 1 – „Ubi sumus in hoc mundo?“

Съвременен контекст и актуална картина на строителството на концертни зали в световен мащаб през последните две десетилетия.

Водещ: Архитект Димитър Кокаланов

10:30 – 11:45Втори панел: „Локация, локация и пак локация“

Обсъждане на възможни терени за позициониране на архитектурен комплекс с желания мащаб и национално значение.

Водещ: арх. Петър Диков – Председател на САБ и бивш главен архитект на София,

Участници в панела: (поканен) главен архитект на София арх. Здравко Здравков,

председател на СЛА арх. Веляна Найденова, проф. Петър Столаров,

Арх. Васил Василев – председател на КАБ – секция София град, Арх. Владимир Милков – председател на КАБ

Въпроси и коментари от публиката -15 мин.

12:00 – 12:45Презентация 2 – „Предизвикателството на организирането на международен архитектурен конкурс и финансирането на културен център през XXI век“

Презентация от г-н Татео Накаджима – директор на Aroup Acoustics, водеща акустична консултантска практика, част от Aroup Engineering. Той ще сподели опита на своята компания в разработването на задания и организирането на международни архитектурни конкурси и формите за финансиране на изграждането на публични културни центрове.

Лектор: Татео Накаджима, Aroup Acoustics

Въпроси и коментари от публиката -15 мин.

13:00 – 13:10МИНУТИ НА КАНДИДАТ КМЕТА

13:10 – 13:30Обедна почивка и време за социализация

13:30 – 14:15Трети панел: „Пари, пари, но и още нещо“

Намиране на правилната формула за финансиране на строителството и избор на форма на управление за успешна концертна дейност.

Водещ: Сава Димитров

Участници в панела: Найден Тодоров – директор Софийска филхармония

Въпроси и коментари от публиката -15 мин.

14:30 – 14:40МИНУТИ НА КАНДИДАТ КМЕТА

14:45 – 15:00Обявяване на проект на заключително заявление

14:00 – 15:10МИНУТИ НА КАНДИДАТ КМЕТА

15:10 – 15:15Кафе пауза

15:15 – 16:00Четвърти панел: „Връзката между добрата акустика и добрата архитектура на концертната зала“

Лекция и презентация от г-н Marc Quiquerez – старши консултант и лидер на European of Nagata Acoustics – най-големият международен експерт в съраунд акустиката на залата. Той би споделил своето виждане за това какво прави една концертна зала успешна и колко важно е тясното сътрудничество между клиент, архитект и инженер-консултант във всички етапи на разработване на подобни проекти.

Лектор: Марк Кикерез – старши консултант Nagata Acoustics – Париж, Франция.

Въпроси и коментари от публиката -10 мин.

16:20 – 16:30МИНУТИ НА КАНДИДАТ КМЕТА

16:30 – 17:00Обобщаване: „Заключение“ – Обобщение на срещата

Водещи: Александър Димитров – председател фондация „БОГАРИЯ“,

Найден Тодоров – главен Диригент на Софийска Филхармония,

Станислав Почекански – председател на Съюза на българските музикални и танцови дейци.

Видео запис на стещата

Част 1

Част 2

Част 3