СИМВОЛ НА ПРОЕКТА

„УСТРЕМ“

 

Идеята за построяването на неповторим архитектурен шедьовър е дръзка идея. Тя е малък зародиш, от който може да се роди нещо забележително, но може и да загине.

Създаването на символ на идеята е опит да се даде плът на нещо нематериално по дефиниция. Материализацията на идеята идва за да я укрепи , но и за да ни убеди в сериозността на намеренията ни, да ни окуражи и насочи.

Материалното тяло, което виждате само по себе си също е изтъкано от символи. От една страна това сякаш е огън – чиито пламъци оформят три птици, откъсващи се за полет от сковалата ги материя. От друга страна тази материя – очевидно е ръкотворна , и тя се извисява и устремява нагоре…

Дух и Материя са вплетени във вечното си себеизграждане защитени от веригата на древната ни символика и баланса който изобразява.

Автор на композицията е Иван Ламбров – забележителен български скулптор, пресъздал в стъкло сложните идеи и абстрактните обяснения за смисъла на начинанието.

Пластиката и стъклописът са поръчани и предложени на проекта от фондация „БОГАРИЯ“.