С изнасянето на първия, от серията благотворителни концерти на Маестро Валери Гергиев, през септември,  бе даден старт и на националната набирателна кампания в подкрепа на проекта за построяване на нова акустична концертна зала в София.

Проектът, чийто девиз звучи предизвикателно и амбициозно –  НИЩО ПО-МАЛКО ОТ ВЕЛИЧЕСТВЕНА , НИЩО ПО-МАЛКО ОТ  ВЕЛИКОЛЕПНА

изразява волята на инициаторите и сподвижниците на проекта, в обозримо  бъдеще в София да се появи знакова сграда – икона, която не само да реши проблемите с материалната база на музиканти и публика, но и да даде пример за положителен и  въодушевяващ градеж способен да обедини обществото ни дори в днешните трудни времена.

След първата равносметка на постъпленията става явно, че проектът и идеологията му са недвусмислено приети. На призива за подкрепа се отзоваха стотици граждани и десетки стопански предприятия и фирми от различни отрасли на икономиката. Не останаха безразлични и дипломатическите представителства на няколко  държави  като Китайската Народна Република и Алжирската народно-демократична република, които също направиха своите дарения.

Така, към 1 ноември 2021 г. даренията възлизат на 66 310 лв. и продължават да растат.  Каним всички, които оценяват значението на подобен проект, да го подкрепят с посилна за тях сума като направят дарение. Подробности може да намерите в сайта на инициативата www.новмузикаленхрам.бг, където да се запознаете по-подробно и с намеренията на инициаторите, с философията им, както и с предстоящите стъпки за реализиране на проекта.