ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОЕКТА

Предложения за проекта

Вярваме, че Вие можете съществено да помогнете за по-успешното осъществяване на проекта, заради което Ви молим – споделете каква виждате залата на своите мечти? Къде я виждате? Какви характеристики трябва да има тя, според вашите опит и знания? Вашите указания ще бъдат безценна основа за заданието към архитектите, които ще я проектират и ще се избегнат грешки и недомислици.