СЪБИТИЯ И ПРЕДИСТОРИЯ

Предистория

Идеята е обявена на 13 март 2016 г.

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2023

 1. В продължение на множество предходни инициативи, започва проучвателна и подготвителна работа за осъществяването на проекта.
 2. Провеждат се първи срещи със заинтересовани страни, музиканти и деятели на културата.
 3. Регистрира се фондация „БОГАРИЯ“ организационната структура която ще работи за реализирането на проекта.
 4. 09.02.2017 г. – учредява се инициативен комитет и започва активното събиране на подкрепа за проекта.
 5. Провеждат се серия от срещи с главния архитект на София, с кмета на София и негови заместници.
 6. Разпращат се покани до именити български музикални дейци с покана за присъединяване към проекта.
 7. Продължава кореспонденцията със Столична Община и други институции.
 8. Провежда се анкета в Музикалното Училище събрала мненията на десетки млади дарования относно вижданията им за една бъдеща нова концертна зала в София.
 9. Провежда се ПЪРВАТА ТВОРЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА в УАСГ, която разработва първите професионални концепции, както и четири пълноценни проекта. Между тях се разпределя обявеният награден фонд.
 10. В камерна зала България се провежда първата среща-обсъждане на проекта от музикалните дейци.
 11. 2019 година започва създаването на скулптурна композиция – Символ на проекта.
 12. 2020 година постаментът с пластиката са завършени.
 13. Под патронажа на президента на Република България г-н Румен Радев, се учредява инициатива за изграждане на нова концертна зала. Учредители са Съюзът на българските музикални и танцови дейци, Софийската филхармония и  фондация „БОГАРИЯ”. Те създават и Обществен съвет към инициативата.
 14. На 03.10.2023г. се проведе 2-ро Обществено обсъждане „АРХИТЕКТУРА“

Виж още