ПОДКРЕПИЛИТЕ ПРОЕКТА ДО СЕГА

Списък на подписалите учредителното заявление след 09.02.2017 г.

13. Таня Доганова-Христова – режисьор, музиковед, създател на хора „Йоан Кукузел Ангелогласни“
14. Дария Василева – общественик
15. Анатолий Радев – общественик
16. Митко Грозев – общественик
17. Христо Киров – културен деятел, създател на София Марк Арт Център
18. Теодора Джерманова – Кирова архитект, създател на София Марк Арт Център
19. Ценко Минкин – Композитор, председател на Съюза на Българските Композитори
20. Даниел Спасов – певец, деятел на културата
21. Вяра Табакова – актриса, деятел на културата
22. Марияна Кацарова – журналист
23. Милен Иванов – журналист, деятел на културата
24. Михаил Вешим – писател, гл.редактор на в. „Стършел“
25. Татяна Спиридонова –
26. Татяна Радева –
27. Марина Балева –
28. Илия Иванов Събев – строителен инженер
29. Цветомир Николов –
30. Стоян Дюлгеров –
31. Нева Кръстева – органист, деятел на културата

Писма с подкрепа и указания от:

Български Червен Кръст

Таня Христова

Григор Паликаров

Кремена Кайкамджозова

Людмил Ненчев

Даниела Ханджиева

Фондация „Гюзелев“

Дирекция „Култура“ – Столична Община

Българска Търговско-Промишлена Палата

Виж статията

Софийска Филхармония