Дарения

За осъществяването на проекта е необходима морална и материална подкрепа.
Всеки може да помогне.

Помогни с гласа си

Всеки глас в подкрепа на проекта струва много. Ако се събере значима обществена поддръжка ще е много по-лесно да се получи подкрепата на институции, политици, общината и държавата, на която в крайна сметка ще се падне лъвския дял от финансирането.

Помогни с опит и знания

В България и света има огромен брой великолепни музиканти с безценен опит, който може съществено да помогне за по-успешното осъществяване на проекта, ако бъде споделен.

Вашите указания ще бъдат безценна основа за заданието към архитектите, които ще проектират и така ще се избегнат грешки и недомислици.