ПАРАМЕТРИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЧЕТИРИ УСЛОВИЯ КЪМ ПРОЕКТА

Изхождайки от философията на проекта и смисъла, който тя дефинира се определят и четирите задължителни условия, на които трябва да отговаря този проект от началото и до края на реализирането му.

 1. Архитектурата на сградата и интериорът, трябва да са нищо по-малко от великолепни, за да предизвикват трайно възхищение и гордост сред българите.
 2. Сградата трябва да е разположена в центъра на София, за да въздейства с красотата си от сутрин до вечер на всеки, който преминава покрай нея.
 3. Акустиката на залата трябва да е безупречна, за да е желана сцена за изява и на най-добрите певци, музиканти и диригенти в света.
 4. Изграждането на сградата трябва да доведе до създаване на местни занаятчийски и строителни школи, които да подобрят общия облик на града.

Проектът предвижда изграждането на филхармония разполагаща с основна акустична зала и комплекс от спомагателни помещения

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДАТА

(подлежат на промяна)

 • Основната зала с вместимост от около 2000 души
 • 2 спомагателни зали с вместимост съответно от 400 / 100 души
 • Репетиционно помещение за цял оркестър с акустични характеристики сравними с тези на основната зала.
 • Репетиционни помещения за хор 3 бр. х 80 м2 + 1 бр. х 200 м2.
 • Репетиционни помещения за различните групи музикални инструменти 6 бр. х 50 м2 + 3 бр. х 60 м2.
 • Гримьорни/ Лични помещения за солистите 6 бр. х 20 м2. + санитарен възел
 • Съблекални за състави ( хор и оркестър) 4 бр х 150 м2.
 • Учебен комплекс по музикално изкуство.
 • Зона за музей на българската музикална култура 1 бр. х 1500 м2.
 • Зона за музикален архив 1 бр. х 1500 м2.
 • Администрация – отделена от зоната за музикантите.
 • Паркинг подземен /надземен – 400 места.
 • Достъп и рампи за големи камиони.