МАТЕРИАЛИТЕ НА РАБОТИЛНИЦАТА

ПЪРВА ТВОРЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА

По инициатива на фондацията и със съдействието на Университета по Архитектура Строителство и Геодезия през април и май 2018 г. се проведе три седмична Творческа Работилница, по време на която младите архитекти представиха своите виждания за бъдещата концертна зала.
Цел на работилницата – Провеждане на проучване за най-подходящо разположение на проекта, функционална концепция, обемно-пространствено решение и визуално представяне.

Работилницата се реализира на три последователни етапа:
Модул 1:
Ситуиране и градоустройствено решение.
Модул 2:
Архитектурно, функционално и програмно решение.
Модул 3:
Визуално представяне – 3Д моделиране, рендериране и графично оформление.

Бяха детайлно разгледани и оценени
16 възможни терена в София

1. Зад Централна Гара
2. Ул. Ручей
3. Южен парк – до Хилтън
4. Лесопаркова част Борисова градина
5. Западен парк
6. Мотописта
7. Градина Чайка
8. Царски конюшни
9. Парк Възраждане
10. Бивша автогара – пред централна гара
11. Мавзолея
12. До БАН 6-ти километър
13. Парти център
14. Бан 4-ти километър
15. Стадион Юнак
16. До новата консерватория

Критерий за избор на място:

Д – достъпност с обществен и личен транспорт, пеша и с велосипед сега и в бъдеще
Ц – централно или по-периферно разположение спрямо потребителите между централната градска част, големите квартали и деловите и обслужващи центрове, както и гравитиране към културното ядро в градския център или създаването на ново културно ядро в райони с недостиг на културни пространства
П – обвързаност в непрекъснат културен пейзаж, както и физическа връзка с обществени пространства и природни елементи, включваща и визуални и други сетивни връзки
Ж – жизненост и обществен живот на мястото сега, както и принос към културните комплекси в града в бъдеще
У – устройство на мястото и осмисляне на въпросите свързани със собствеността, ситуацията и отстоянията, параметрите на застрояването и зонирането, обемно-пространственото вписване, озеленяването.

След всестранна и внимателна преценка бяха избрани 2 терена,
първи терен – на мястото на бившия стадион Юнак и
втори терен, в Южния парк до хотел Хилтън.
Изработени бяха 4 проекта, които достигнаха до финал
Не бяха определени победители поради несъобразяване с поставените непременни условия към архитектурата на сградата, но всеки проект получи поощрителна награда.

ПРОЕКТ 1

“Национален Център за Музикални Изкуства “
– Стадион Юнак
Галина Велкова – 5-ти курс

ПРОЕКТ 2

“Национален Център за Музикални Изкуства “
– Стадион Юнак
Ирина Стоянова

ПРОЕКТ 3

“Национален Център за Музикални Изкуства “
– Южен Парк
Петра Манова
Веселина Иванова – 5-ти курс

ПРОЕКТ 4

“Национален Център за Музикални Изкуства “
– Южен Парк
Ирина Христова
Екатерина Цолова
Стефан Виденов