ДАРИ И ТИ

Сметка на фондация „БОГАРИЯ“ в Уникредит Булбанк – BG63UNCR70001524425716

Използването на средствата в сметката е възможно винаги и само съвместно от трите организации учредители – Фондация БОГАРИЯ, Софийска Филхармония и Български Съюз на музикалните и танцови дейци.

Разходването на средствата е под контрола на Обществения Съвет.

Нов Храм на Музиката

Category:

Описание

Направете дарение за построяването на Нов Храм на Музиката!